Visie en Missie

In het Diocesaan Pastoraal Centrum werken en leven we vanuit de inspiratie van Jezus’ leven. We zijn immers verankerd in de kerk in het Aartsbisdom. Zo leggen we een warm getuigenis af van onze roeping een dienend pastoraal centrum te zijn.

We zijn als huis een wezenlijke schakel om, samen met andere diocesane en inhuizende diensten, veelzijdig gelaat te zijn van de Kerk in de samenleving. We leggen getuigenis af van ons geloof door wie we zijn en hoe we met elkaar omgaan: respectvol, solidair en in een open communicatie.

Als Diocesaan Pastoraal Centrum willen we een oase in de stad zijn van christelijke naastenliefde, zodat iedereen die dit wil, er kan thuiskomen en groeien. De grondhouding van ons open huis betekent onder meer een warme omgeving voor wie hier woont, werkt en komt, in het bijzonder de jongeren en de kwetsbare mensen.

We willen dit elke dag op een professionele en klantgerichte manier realiseren.