Historische info

De geschiedenis van het "Aartsbisschoppelijk Groot Seminarie van Mechelen" wordt in volgende 21 panelen uiteengezet. Neem rustig een kijkje en voel u verbonden met de mensen die in deze gebouwen door de eeuwen heen hun vorming hebben gekregen.