Altaarschilderij wordt gerestaureerd

De kapel van het Diocesaan Pastoraal Centrum is een plek van stilte en gebed, maar op woensdag 3 september heerste er drukke bedrijvigheid en was ze het decor van een spectaculaire takelactie. Een gespecialiseerde firma haalde het monumentale altaarstuk van de muur waar het sinds lang een vertrouwd gezicht is voor de bezoekers van de kapel. Het 17de-eeuwse schilderij is dringend aan een restauratiebehandeling toe en het afhaken van het werk van de muur was daartoe een eerste en noodzakelijke stap. De conservatie- en restauratiebehandeling zal ter plekke worden uitgevoerd door restauratrice Dorien Smet uit Turnhout. Zij restaureerde al eerder het grote boogvormige schilderij dat helemaal bovenin de kapel hangt. Net zoals het Lam Gods in Gent en De Nachtwacht in Amsterdam zal de restauratie live te volgen zijn in de kapel, waar Dorien de komende maanden aan het werk zal zijn. Tegelijk zullen ook de gebedsdiensten en eucharistievieringen blijven doorgaan in een afgebakende zone.

W-restuar-3.jpg#asset:9787  W-Achter-schilderij-1.jpg#asset:9788


Als alles volgens plan verloopt zal de restauratie klaar zijn in het voorjaar van 2020. Het altaarstuk is het grootste kunstwerk in het Diocesaan Pastoraal Centrum en is bijzonder omdat het – op een onderbreking van enkele decennia in het begin van de vorige eeuw na – al meer dan 350 jaar op dezelfde plaats hangt. Het werk beeldt de Opdracht van Maria in de Tempel uit en werd in 1645 besteld voor de nieuwe seminariekapel bij de Antwerpse schilder Jan Cossiers (1600-1671). Die kreeg er 600 gulden voor uitbetaald, een flinke som geld als je bedenkt dat een dagloner toen ongeveer 20 stuivers (ongeveer 1 gulden) per dag verdiende en de ruwbouw van de kapel 1855 gulden had gekost. Toen die kapel midden 18de eeuw vervangen werd door de huidige kapel verhuisde het altaardoek mee. Daarmee is het waarschijnlijk het enige kunstwerk in het DPC dat al zo lang op zijn oorspronkelijke plek hangt. Afspraak in de lente van volgend jaar, wanneer het na een flinke opknapbeurt terug te bewonderen zal zijn op het hoogaltaar.  

Projectschool S A F E

Vanaf schooljaar 2019 – 2020 biedt DPCM onderdak aan de Projectschool SAFE.

W-Dagopening3.jpg#asset:9458

SAFE: Secundair - Algemeen Christelijk - Futuristisch - Educatief:
Secundair: eerste tot en met zesde jaar ASO met erkenning van de Vlaamse Overheid, wat onder andere inhoudt dat Safe als erkende onderwijsinstelling getuigschriften en diploma’s mag uit- reiken en dat studietoelagen kunnen worden aangevraagd.
Algemeen-christelijk: We willen God, die we door Zijn Zoon Jezus Christus als Vader hebben leren kennen, erkennen en eren als de Schepper. De Bijbel speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en bij het leren onderscheiden van wat goed en kwaad is.
Futuristisch: Safe wil toekomstgericht werken door de leerling voor te bereiden op zijn/haar toekomst, niet alleen cognitief, maar ook: * praktisch (klussen, koken, naaien, tuinieren etc), * sociaal en emotioneel (leren dienen, volhouden, omgaan met stress, leren communiceren), * artistiek (muziek, dans, woord,...), * geestelijk (het plan ontdekken dat God met hun leven heeft)
Educatief: Naast overdracht van kennis willen we ook werken aan karaktervorming en verantwoordelijkheidsgevoel. We willen de leerlingen helpen hun specifieke talenten te ontdekken, te ontplooien en in te zetten. We willen hen ook helpen verdraagzaam te zijn en respect te hebben voor ieders eigenheid, zodat extremisme en fanatisme geweerd kunnen worden

Meer informatie op: www.s-a-f-e.be